Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, które wywołane jest przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, do którego doszło w związku z wykonywaną pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Przyczyny wypadków możemy podzielić między innymi na techniczne, organizacyjne i ludzkie. Do przyczyn technicznych zaliczamy: niewłaściwe urządzenia zabezpieczające i środki ochrony zbiorowej lub ich brak; wady konstrukcyjne i nieodpowiednia wytrzymałość czynnika materialnego; ukryte wady materiałowe czynnika materialnego. Przyczyny organizacyjne, to: tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy; brak nadzoru i właściwej koordynacji prac zbiorowych; brak lub niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy; brak lub niewłaściwe instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy przy maszynach i urządzeniach oraz prowadzonych procesach technologicznych; niewłaściwa organizacja stanowisk pracy; niewłaściwa lub nadmierna eksploatacja czynnika materialnego oraz niewłaściwe naprawy i remonty. Natomiast do czynników ludzkich zaliczyć możemy: nieprawidłowe zachowanie się pracownika (lekceważenie zagrożenia i poleceń służbowych, niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, pośpiech); niewłaściwe, samowolne zachowanie się pracownika (wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożeń, np. niewyłączenie maszyny lub zasilania elektrycznego, niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia, wejście bądź wjechanie w obszar zagrożony bez upewnienia się, czy nie ma niebezpieczeństwa); niestosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz urządzeń zabezpieczających (środków zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, urządzeń wentylacyjnych, osłon) i wiele innych.

Wypadek, któremu ulegliśmy w miejscu pracy stanowi z pewnością ogromną traumę dla poszkodowanego. Obrażenia będące następstwem tego przykrego zdarzenia mogą spowodować na jakiś czas całkowitą niezdolność do kontynuowania obowiązków zawodowych. Jest to niezwykle trudna i niespodziewana sytuacja, stwarzająca zupełnie nową rzeczywistość, z którą poszkodowany musi się zmierzyć. Cierpienie fizyczne i trauma, oraz niezdolność do kontynuowania pracy może wywołać ciężką depresję, a nagłe pozbawienie zarobkowania może utrudnić leczenie oraz szybki powrót do zdrowia. Należy wówczas pamiętać, że za wypadek w miejscu pracy należy nam się odszkodowanie, które z pewnością nie tylko poprawi naszą sytuację materialną, ale również zagwarantuje nam uczucie zadośćuczynienia za nasze cierpienie. Powinniśmy mieć na uwadze fakt, że odszkodowania wypłacane są przez system odszkodowań pracowniczych, który zawsze próbuje znacznie zredukować sumę odszkodowania wypłacaną poszkodowanemu pracownikowi. Jego pracownicy wykorzystują sytuację, że osoba cierpiąca i słaba, przytłoczona zaistniałą sytuację nie znajdzie w sobie wystarczająco siły, aby walczyć o wyższą kwotę odszkodowania. Wówczas pomoc prawnika może okazać się niezbędna. Mecenas Piotr Wachowski pomógł ogromnej liczbie klientów, którzy zmagali się z takim problemem. Mecenas dołoży wszelkich starań, by zbadać szczegółowo Twoją sprawę. Być może za Twój wypadek odpowiadają dodatkowo osoby trzecie, jak na przykład producent wadliwego sprzętu, a wówczas także z tego źródła możesz otrzymać należne Tobie odszkodowanie. Piotr Wachowski udziela pierwszej porady, która jest nieodpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Mecenas stawia dobro klienta na pierwszym miejscu, a każdy przypadek rozpatruje w sposób indywidualny, a honorarium za prowadzenie sprawy pobiera wówczas, gdy kwota odszkodowania Za Wypadek W Pracy znajdzie się na koncie klienta. Nie zwlekaj i nie podejmuj samotnej walki z nieuczciwym funduszem odszkodowań. Nie skazuj siebie na porażkę i niepotrzebny stres oraz kłopoty. Pozwól sobie pomóc i skontaktuj się z mecenasem Piotrem Wachowskim już dziś. Mecenas udziela konsultacji w kancelarii, której adres to: Park Ridge Office; 15 N Northwest Hwy; Park Ridge, IL 60068; Numer: 847.823.9039.